Velkommen til Malermester Mathisen

Vi er et mestersertifisert malerfirma med kontor og verksted sentralt i Lørenskog.

Snakk med oss

Vi er et malerfirma med kontor og verksted sentralt i Lørenskog. Vi er pr. i dag 7 stk ansatte hvor av det er 1 malermester, 6 malersvenner.

Malermester Mathisen AS er tilknyttet Malermesterenes landsforening (MLF) Maler og byggtapetserenes landforening Oslo samt NHO.
Vi er mestersertifisert maler
Malermester Mathisen AS er mester sertifiserte, Dette betyr at vi er sertifiserte håntverkere og kan hva vi driver med. Fagkunnsakp gir trygghet